Oleme spetsialiseerunud tuuraliste kasvatamisele.

V arbla Kalakasvatuse OÜ on asutatud 2011. a. Kasvatus on valminud 2014. aastal. Asume Varbla vallas Paatsalu külas Pärnumaal. Ettevõte kuulub erainvestoritele ning vesiviljelushooned ja -tehnika on rajatud ja sisse seatud PRIA Vesiviljelustoetuse EKF meetme 2.1, Nordea Panga ja Maaelu Edendamise Sihtasutuse kaasabil.

K ala kasvatame suletud korduva veekasutusega vesiviljelussüsteemides (recirculating aquaculture system – RAS). Kasvandus saab kala kasvatamiseks vaja mineva vee puurkaevu kaudu 140 m sügavuselt maapõuest. Vee kogumaht süsteemides on 1400 m3. Meil on neli eraldi töötavat süsteemi: inkubaator, noorkala- ja kaks kaubakalasüsteemi.

Oleme spetsialiseerunud tuuraliste kasvatamisele. Inkubeerime ise marja ja kasvatame noorkala. Varbla Kalakasvatuse OÜ on Veterinaar- ja Toiduameti poolt pälvinud vene ja siberi tuura, nende hübriidi ning sterleti kasvanduse tunnustamise – 09/VV/KK05.

Kasvanduses on võimalik kasvatada ka teisi kalu: näiteks koha, ahvenat, angerjat, säga, forelli jt.

Meil on ka elusa kala transportimise konteinerid, mille abil saab ostja soetada kvaliteetse värske kala.